Karaoke Vịnh Xanh
Karaoke Vịnh Xanh ở tại số 140, Vơ Trứ, TP. Nha Trang

Karaoke Trúc Xanh
Karaoke Trúc Xanh ở tại số 42, Hoàng Văn Thụ, TP. Nha Trang

Karaoke Top Ten

Karaoke Top Ten ở tại số 20B, Vân Đồn, TP. Nha Trang

Karaoke Thanh Xuân
Karaoke Thanh Xuân ở tại số 87A, Hoàng Diệu, TP. Nha Trang

Karaoke Sóng Biển
Karaoke Sóng Biển ở tại số 34, Lê Đại Hành, TP. Nha Trang

Karaoke Quốc Vũ
Karaoke Quốc Vũ ở tại số 1A, Củ Chi, TP. Nha Trang

Karaoke Phúc Hoàng Mai
Karaoke Phúc Hoàng Mai ở tại số 979, 23 Tháng 10, TP. Nha Trang

Karaoke Phi Hùng
Karaoke Phi Hùng ở tại số 103, Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang

Karaoke Nguyên Hải
Karaoke Nguyên Hải ở tại số 28C, 2 Tháng 4, TP. Nha Trang

Karaoke Ngọc Linh
Karaoke Ngọc Linh ở tại số 87, Hoàng Diệu, TP. Nha Trang

Karaoke New
Karaoke New ở tại số 114, Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang

Karaoke Huyền Thoại
Karaoke Huyền Thoại ở tại số 140, Vơ Trứ, TP. Nha Trang

Karaoke Hương Thủy
Karaoke Hương Thủy ở tại số 0, 23 Tháng 10 Xă Vĩnh Thạnh, Thành Phố Nha Trang Khánh Ḥa

Karaoke Giai Điệu Xanh
Karaoke Giai Điệu Xanh ở tại số 174, Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang

Karaoke Diễm My
Karaoke Diễm My ở tại số E6, Tô Hiệu, TP. Nha Trang

Karaoke Biển Xanh 2
Karaoke Biển Xanh 2 ở tại số 117, Huỳnh Thúc Kháng, TP. Nha Trang

Karaoke 94
Karaoke 94 ở tại số 94/11, Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang

Karaoke 125
Karaoke 125 ở tại số 125B, Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang

Karaoke 008
Karaoke 008 ở tại số 18, Trần Phú, TP. Nha Trang

Karaoke - Massage Quốc Tế
Karaoke - Massage Quốc Tế ở tại số 9, Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang

Cana Ausic - Cà Phê - Karaoke
Cana Ausic - Cà Phê - Karaoke ở tại số 102B, Trần Phú, TP. Nha Trang